7f9f3863c300111a255e6bcadbbcace
毒品全息展示
       全息影像柜内展现新型毒品知识,内容包括各种新型毒品,冰毒等。
       通过全息展示配合影视动画的方法进行更加生动形象的展示。 
       动画时长:30秒~60秒
毒品全息
毒品全息1
官网深蓝色底图
右侧扫码咨询